null

תכשירי לחות וסרום לפנים

תכשירי הלחות והסרומים המזינים לפנים של צטאפיל מספקים תוספת לחות לאורך זמן לעור רגיש. מתמיסות קלילות ועד לקרמים עשירים יותר ותכשירי לחות עם מקדם הגנה מפני השמש, הם יגנו על מחסום הלחות הטבעי של העור מבלי לגרום לגירוי.

4 תוצאות של
4 תוצאות של