null

עור יבש

עור יבש נגרם על ידי היחלשות מחסום העור שאוגר מים. אפשר להרגיע, להוסיף לחות ולהגן על עור יבש עם תכשירי ניקוי, תכשירי לחות וסרומים לכל סוגי העור, ולסייע לעור לאגור יותר לחות.

8 תוצאות של
8 תוצאות של