null

עור מגורה, סדוק ומבוקע

יובש מתמיד עלול לגרום לעור סדוק ומבוקע, בעיקר בידיים, בעקבים ובמרפקים. מוצרים ייעודיים ישקמו את העור ויגנו עליו. 

1 תוצאות של
1 תוצאות של