null

עור שמן ומבריק

אם הבלוטות שלך מייצרות עודפי שמן, העור נוטה לשמנוניות ולברק. מוצרי צטאפיל המיועדים לעור שמן הוכחו קלינית כמפחיתים את השמנוניות והברק, ומכילים מרכיבים להרגעת עור שמן ורגיש.

2 תוצאות של
2 תוצאות של